13. Међународна конференција о достигнућима у машинству и индустријском инжењерству
ДЕМИ 2017
Бања Лука
26 - 27 мај 2017

Важни датуми

Рок за достављање апстракта
06.05.2017. 19:59

Рок за достављање радова
06.05.2017. 19:59

Рок за пријаву учешћа
18.05.2017. 23:00

Почетак конференције
26.05.2017. 09:00


Организатори

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци

Адреса
Војводе Степе Степановића 71, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Телефон
+387 51 433000

Факс
+ 387 51 465085

Aдреса e-поште
masinstvobl@unibl.rs

Универзитет у Нишу, Машински факултет

Адреса
Александра Медведева 14, Niš, Serbia

Телефон
+381 18 588 255

Факс
+381 18 588 244

Aдреса e-поште
miodrag.milcic@masfak.ni.ac.rs

Универзитет Црне Горе

Адреса
Cetinjska br.2, Podgorica, Crna Gora, Podgorica, Montenegro

Телефон
+382 (0) 20 414 255

Факс
+ 382 20 414 230

Aдреса e-поште
rektor@ac.me

Факултет за инжењерство

Адреса
Str. Revoluţiei nr. 5, Hunedoara, Romania

Телефон
+40 (0)254 207502

Факс
+40 (0)254 207501

Aдреса e-поште
decan@fih.upt.ro

 

Контакт особа

University of Banja Luka
Vojvode Stepe Stepanovića 71
78000 Banja Luka
Republic of Srpska
Bosnia and Herzegovina

Телефон
+ 387 (0)51 433 000
Fax: + 387 (0)51 465 085

Aдреса e-поште
demi@unibl.rs