13. Međunarodna konferencija o dostignućima u mašinstvu i industrijskom inženjerstvu
DEMI 2017
Banja Luka
26 - 27 maj 2017

Važni datumi

Rok za dostavljanje apstrakta
06.05.2017. 19:59

Rok za dostavljanje radova
06.05.2017. 19:59

Rok za prijavu učešća
18.05.2017. 23:00

Početak konferencije
26.05.2017. 09:00


Organizatori

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци

Adresa
Војводе Степе Степановића 71, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Telefon
+387 51 433000

Faks
+ 387 51 465085

Adresa e-pošte
masinstvobl@unibl.rs

Универзитет у Нишу, Машински факултет

Adresa
Александра Медведева 14, Niš, Serbia

Telefon
+381 18 588 255

Faks
+381 18 588 244

Adresa e-pošte
miodrag.milcic@masfak.ni.ac.rs

Универзитет Црне Горе

Adresa
Cetinjska br.2, Podgorica, Crna Gora, Podgorica, Montenegro

Telefon
+382 (0) 20 414 255

Faks
+ 382 20 414 230

Adresa e-pošte
rektor@ac.me

Факултет за инжењерство

Adresa
Str. Revoluţiei nr. 5, Hunedoara, Romania

Telefon
+40 (0)254 207502

Faks
+40 (0)254 207501

Adresa e-pošte
decan@fih.upt.ro

 

Kontakt osoba

University of Banja Luka
Vojvode Stepe Stepanovića 71
78000 Banja Luka
Republic of Srpska
Bosnia and Herzegovina

Telefon
+ 387 (0)51 433 000
Fax: + 387 (0)51 465 085

Adresa e-pošte
demi@unibl.rs