13. Međunarodna konferencija o dostignućima u mašinstvu i industrijskom inženjerstvu
DEMI 2017
Banja Luka
26 - 27 maj 2017

Važni datumi


Rok za dostavljanje apstrakta 6.5.2017.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 10.3.2017.
Rok za dostavljanje radova 6.5.2017.
Obavještenje o prihvatanju rada 17.5.2017.
Program konferencije 20.5.2017.
Rok za prijavu učešća 18.5.2017.
Konferencija 26 - 27.5.2017.