13. Међународна конференција о достигнућима у машинству и индустријском инжењерству
ДЕМИ 2017
Бања Лука
26 - 27 мај 2017

Важни датуми


Рок за достављање апстракта 6.5.2017.
Обавјештење о прихватању апстракта 10.3.2017.
Рок за достављање радова 6.5.2017.
Обавјештење о прихватању рада 17.5.2017.
Програм конференције 20.5.2017.
Рок за пријаву учешћа 18.5.2017.
Конференција 26 - 27.5.2017.