13. Međunarodna konferencija o dostignućima u mašinstvu i industrijskom inženjerstvu
DEMI 2017
Banja Luka
26 - 27 maj 2017

Autori

Ukupno: 308

Foto Ime i prezime Ustanova Država Radovi
Aleksandar Davinić Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу Сестре Јањић 6 Kragujevac, Serbia Radovi
Aleksandar Majstorović Gradska uprava Banjaluka Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Radovi
Aleksandar Mićović Tehnički opitni centar Beograd Војводе Степе 445 Beograd, Serbia Radovi
Aleksandar Milašinović Машински факултет Универзитета у Бањој Луци Војводе Степе Степановића 71 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Radovi
Aleksandar Miltenović Универзитет у Нишу, Машински факултет Александра Медведева 14 Niš, Serbia Radovi
Aleksandar Mišković Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu; Kosovska 8 Kragujevac, Serbia Radovi
Aleksandar Nešović Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac, Srbija 2IMW Ins Kragujevac, Serbia Radovi
Aleksandar Radaković State University of Novi Pazar Vuka Karadžića bb Novi Pazar, Serbia Radovi
Aleksandar Živković Faculty of Technical Sciences, Department for Production Engineering Trg Dositeja Obradovića 6 Novi Sad, Serbia Radovi
Aleksandra Patarić ITNMS Beograd, Serbia Radovi