13. Међународна конференција о достигнућима у машинству и индустријском инжењерству
ДЕМИ 2017
Бања Лука
26 - 27 мај 2017

Аутори

Укупно: 308

Фото Име и презиме Установа Држава Радови
Aleksandar Davinić Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу Сестре Јањић 6 Kragujevac, Serbia Радови
Aleksandar Majstorović Gradska uprava Banjaluka Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Aleksandar Mićović Tehnički opitni centar Beograd Војводе Степе 445 Beograd, Serbia Радови
Aleksandar Milašinović Машински факултет Универзитета у Бањој Луци Војводе Степе Степановића 71 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Aleksandar Miltenović Универзитет у Нишу, Машински факултет Александра Медведева 14 Niš, Serbia Радови
Aleksandar Mišković Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu; Kosovska 8 Kragujevac, Serbia Радови
Aleksandar Nešović Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac, Srbija 2IMW Ins Kragujevac, Serbia Радови
Aleksandar Radaković State University of Novi Pazar Vuka Karadžića bb Novi Pazar, Serbia Радови
Aleksandar Živković Faculty of Technical Sciences, Department for Production Engineering Trg Dositeja Obradovića 6 Novi Sad, Serbia Радови
Aleksandra Patarić ITNMS Beograd, Serbia Радови