13. Međunarodna konferencija o dostignućima u mašinstvu i industrijskom inženjerstvu
DEMI 2017
Banja Luka
26 - 27 maj 2017

Autori

Ukupno: 344

Foto Ime i prezime Ustanova Država Radovi
Aleksandar Davinić Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу Сестре Јањић 6 Kragujevac, Serbia Radovi
Aleksandar Majstorović Grad Banja Luka, Gradska uprava, Odsjek za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vat Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Radovi
Aleksandar Mićović Tehnički opitni centar Beograd::Војводе Степе 445 Beograd, Serbia Radovi
Aleksandar Milašinović Машински факултет Универзитета у Бањој Луци Војводе Степе Степановића 71 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Radovi
Aleksandar Miltenović University of Nis, Faculty of Mechanicla Engineering Niš, Serbia Radovi
Aleksandar Mišković Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu; Kosovska 8, Kragujevac, Srbija Kragujevac, Serbia Radovi
Aleksandar Nešović Faculty of Engineering University of Kragujevac Kragujevac, Serbia Radovi
Aleksandar Radaković State University of Novi Pazar Vuka Karadžića bb Novi Pazar, Serbia Radovi
Aleksandar Živković University of Novi Sad, Faculty of tehnical science Novi Sad, Serbia Radovi
Aleksandra Patarić ITNMS Beograd, Serbia Radovi