13. Међународна конференција о достигнућима у машинству и индустријском инжењерству
ДЕМИ 2017
Бања Лука
26 - 27 мај 2017

Аутори

Укупно: 344

Фото Име и презиме Установа Држава Радови
Aleksandar Davinić Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу Сестре Јањић 6 Kragujevac, Serbia Радови
Aleksandar Majstorović Grad Banja Luka, Gradska uprava, Odsjek za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vat Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Aleksandar Mićović Tehnički opitni centar Beograd::Војводе Степе 445 Beograd, Serbia Радови
Aleksandar Milašinović Машински факултет Универзитета у Бањој Луци Војводе Степе Степановића 71 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Aleksandar Miltenović University of Nis, Faculty of Mechanicla Engineering Niš, Serbia Радови
Aleksandar Mišković Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu; Kosovska 8, Kragujevac, Srbija Kragujevac, Serbia Радови
Aleksandar Nešović Faculty of Engineering University of Kragujevac Kragujevac, Serbia Радови
Aleksandar Radaković State University of Novi Pazar Vuka Karadžića bb Novi Pazar, Serbia Радови
Aleksandar Živković University of Novi Sad, Faculty of tehnical science Novi Sad, Serbia Радови
Aleksandra Patarić ITNMS Beograd, Serbia Радови