13. Међународна конференција о достигнућима у машинству и индустријском инжењерству
ДЕМИ 2017
Бања Лука
26 - 27 мај 2017

Контакт

Универзитет у Бањој Луци
Машински факултет
Војводе Степе Степановића 71
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина 

 

Teлефон: + 387 (0)51 433 001
Факс: + 387 (0)51 465 085

E-пошта: demi@unibl.rs 

http://www.demi.rs.ba