13. Međunarodna konferencija o dostignućima u mašinstvu i industrijskom inženjerstvu
DEMI 2017
Banja Luka
26 - 27 maj 2017

Tematske oblasti


  Proizvodne i računarom podržane tehnologije
  Tehnologije obrade, CIM sistemi, NUMA sistemi, CAD/-CAPP/CAM sistemi, FTS, Industrijski roboti, Novi proizvodi, tehnologije i procesi. Inteligentni sistemi u projektovanju i proizvodnji

  Energetika i termotehnika
  Termotehnika, grijanje, klimatizacija, ventilacija, hlađenje, Energetska efikasnost, Obnovljivi energetski izvori

  Mehanika i konstrukcije
  Mehanika krutih i čvrstih tijela, mehanika fluida, biomehanika, dinamika mašina i mehanizama, mehanika loma, numerička i eksperimentalna mehanika, mašinski sistemi, prenosnici snage, dizajn i razvoj proizvoda, integritet i vijek konstrukcija

  Mehatronika
  Mehatronika i robotika, Informacione i komunikacione tehnologije, Upravljanje pomoću računara, Automatsko upravljanje, Upravljanje procesima u industriji, Identifikacija i modelovanje sistema,Hidraulični sistemi,.

  Automobilski i saobraćajni inženjering
  Motori, drumska vozila, šinska vozila, modeliranje saobraćajnih sistema, savremena prevozna sredstva, transportni uređaji i sistemi, logistika

  Kvalitet i ekologija
  Sistem upravljanja kvalitetom, Kvalitet u sistemu obrazovanja, Metode i tehnike kvaliteta, Poslovna izvrsnost, Integrisani sistemi upravljanja, CE označavanje, Inteligentna proizvodna metrologija, Ekonomična proizvodnja (Lean&Green; Production), Inženjerski menadžment, Ekologija,...

  Održavanje tehničkih sistema i inženjerstvo zaštite radne sredine
  Metode i tehnike održavanja, Projektovanje i upravljanje sistemima održavanja, Održavanje i nove tehnologije održavanja, Sistemi zaštite u radnoj i životnoj sredini, Projektovanje sistema zaštite, Sistemi zaštite od požara,Pouzdanost sistema zaštite,

  Nauka o materijalima
  Metalni materijali, Polimerni materijali, Kompozitni materijali, Keramički materijali, Nanomaterijali, Biomaterijali, Zavarivanje, Termička obrada, Ispitivanje i kontrola materijala,..